Kontakt

F.U.H ADAMEX Adam Gołębiewski
ul. Piaseczyńska 11 A
05-504 Złotokłos
NIP 522-001-79-10
tel.kom 606-332-636

Biuro:

F.U.H ADAMEX
Al. Krakowska 110/114 bud. B26
02-256 Warszawa
Tel./fax. (22)659-18-87
tel. kom. 728-995-185
e-mail: biuro@adamexbiuro.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności Firmy Usługowo Handlowej ADAMEX Adam Gołębiewski

Państwa dane będą przewarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administrator i właściciel danych

Firma Usługowo Handlowa ADAMEX Adam Gołębiewski
biuro@adamexbiuro.pl
ul. Piaseczyńska 11a, 05-504 Złotokłos
Tel. 22 659-18-87

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma Usługowo Handlowa ADAMEX przetwarza dane osobowe do czynności związanych bezpośrednio z realizacją umowy.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a przedstawicielami naszej firmy będą wykorzystane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zachowania relacji biznesowych.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Firma Usługowo Handlowa ADAMEX Adam Gołębiewski nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom trzecim. Firma nie prowadzi również sprzedaży danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy Przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia realizacji umowy oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy będziemy przechowywali Państwa dane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

• prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych
• prawo abyśmy usunęli Państwa dane osobowe
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – oznacza to że macie Państwo prawo do otrzymania od nas Swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz te dane przesłać innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@adamexbiuro.pl lub pisemnie na adres: Firma Usługowo Handlowa ADAMEX Adam Gołębiewski ul. Piaseczyńska 11a, 05-504 Złotokłos

W przypadku podejrzenia o naruszeniu Państwa praw, lub niepoprawnym przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiadasz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane nie stanowią obowiązku ustawowego, jednak są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.


© 2014-2020 F.U.H ADAMEX Adam Gołębiewski